Categorieën
Interview

“Ecodorp een verrijking voor de mensheid”

Ecodorpen en Transition Towns kunnen een verrijking zijn voor de mensheid. Vanuit die overtuiging begon Ad Vlems twaalf jaar geleden aan de eerste stappen op weg naar een ecodorp, hoewel hij niet wist dat het zo heette. Maar dat we op een andere manier met de Aarde zouden moeten omgaan stond als een paal boven water.

Ad Vlems komt uitgebreid aan het woord in de zesde aflevering van Groene Verhalen. Hij is een van de initiatiefnemers van Ecodorp Boekel. En daar in Boekel, ergens tussen Nijmegen en Eindhoven in, spraken we hem in de mooie tuin van het ecodorp in aanbouw.

Waarom een ecodorp?

Het begon met de wens duurzaam te willen leven en daarin een voorbeeld te zijn. Samen met zijn vrouw schreef hij ideeën op die via een website de wereld in gingen. Zelf voedsel verbouwen, je eigen energie opwekken, zelf je huis bouwen… er kwamen reacties en een daarvan luidde: “Wat jullie willen, dat is een ecodorp”. Toen had hun idee een naam.

Duurzaam bouwen

Grondstoffen die tijdens de bouw worden gebruikt, zijn liefst gemaakt uit afval. Voor de isolatie is glasschuim gebruikt, een afvalproduct uit de glasindustrie. Er is beton zonder cement gebruikt, omdat cement een grote bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Verder veel organische materialen, zoals hout en kalkhennep

Ronde vormen

De plattegrond van het dorp toont huizen in een cirkelvorm. De architect die het dorp tekende noemt het ‘helende architectuur’ en ‘Sacred Geometry’. En er is een onderzoek dat in 2005 plaatsvond, naar de huisvesting van de evacués na de orkaan Katrina. Daar kwam uit dat er de minste conflicten waren op plekken waar de mensen in een cirkel rond een gezamenlijke ruimte woonden.

Basisinkomen

Een ecologisch basisinkomen voor ecodorpen. Het is een nieuw plan, afkomstig van Jack Cox, schrijver van het boek Vlindereconomie. Bij benaderde het ecodorp Boekel en in de eerste gesprekken werd duidelijk dat dit voor alle ecodorpinitiatieven zou moeten gelden. Het is geen ‘onvoorwaardelijk’ basisinkomen. Van degenen die het zouden krijgen wordt gevraagd zich in te zetten voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en dat ook uit te dragen. Het plan wordt nu verder uitgewerkt.

Basalt accu

De basalt accu gaat het ecodorp straks warm houden. Het is een grote cilindervormige bak gevuld met basalt, vulkanisch gesteente. De accu heeft een doorsnede van 15 meter en is 7 meter hoog. Rondom anderhalve meter isolatie. De elektriciteit van de zeshonderd zonnepanelen op de daken verwarmt het basalt i n de zomer. De warmte wordt vasthouden en wordt in de winter via buizen en boilers teruggegeven aan de huizen. Zo vangt het ecodorp ’s zomers de zonnewarmte om die ’s winters te benutten.

Minder eenzaam, meer verbonden

Wonen in een ecodorp is anders. Om te beginnen bestaat eenzaamheid eigenlijk niet. Eens per maand is er een ‘sharing’ waar ieder vertelt wat er speelt. Dat kunnen persoonlijke zorgen zijn of juist iets waar je erg gelukkig van wordt. Daardoor is er meer verbondenheid

De toekomst

Ecodorpen en Transition Towns kunnen een verrijking zijn voor de mensheid. Dat inzicht breekt ook steeds meer door bij beleidsmakers.

www.ecodorpboekel.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.