Categorieën
Nieuws

Wetstekst Ecocide is klaar

Een panel van twaalf vooraanstaande juristen heeft een definitie opgesteld van ecocide, het veroorzaken van zulke zware milieuschade dat het misdadig genoemd moet worden. De Stop Ecocide Foundation zet zich er voor in dat ecocide een misdrijf wordt. Het was de in 2019 overleden juriste Polly Higgins die zich hiervoor als eerste inzette, als advocaat van de Aarde.

De Stop Ecocide Foundation ziet het misdrijf van Ecocide het liefst opgenomen in het Verdrag van Rome, in het rijtje genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf van agressie. Ecocide zou dan een zaak worden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De juridische formulering die nu is opgesteld maakt het voor overheden eenvoudiger om ecocide in de wet op te nemen.

Volgens de definitie die op 22 juni werd gepresenteerd, is ecocide:

wederrechtelijke of moedwillige handelingen gepleegd met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans is dat ernstige en wijdverspreide of langdurige schade aan het milieu wordt veroorzaakt door die handelingen.

Wie het streven van de Stop Ecocide Foundation wil steunen, kan zich aanmelden als ‘Aardebeschermer’.

WebsiteStop Ecocide

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.