Categorieën
Nieuws

Pelgrimstocht rond Nijmegen

Tweemaal per maand gaat een groep pelgrims vanuit de Nijmeegse Stevenskerk op pad voor een pelgrimstocht van 136 kilometer. De tocht, Walk of Wisdom, staat los van religie, het gaat hier om wijsheid. De route gaat om Nijmegen heen en eindigt op de plek waar het begon.

De organisatoren zeggen erover op de website: “De Walk of Wisdom verbindt klassieke levensvragen met moderne thema’s: de zoektocht naar authenticiteit en de uitdaging om met miljarden mensen te leven op één planeet. Keuzes die ieder van ons afzonderlijk maakt, beïnvloeden het geheel en het geheel beïnvloedt ieder van ons afzonderlijk.”

Het idee voor de Walk of Wisdom ontstond in 2008, toen een professor zijn studenten uitdaagde om een ritueel te bedenken ‘dat de wereld kon redden’.

Hoe iedere deelnemer de tocht invult is aan hen zelf. Ze kunnen alleen lopen of samen met anderen, in één keer of in etappes. De website over de Walk of Wisdom helpt de pelgrims op weg. Er kan een handleiding worden gedownload met tips en suggesties.

Links

Website van de Walk of Wisdom

Categorieën
Nieuws

Crowdfunding voor Land van Aine

De bewoners van Ecodorp Land van Aine in Ter Apel zijn een crowdfundingsactie begonnen om hun terrein gezond te maken. Het motto is: “Asbest eraf, zon erop”.

Een voormalige fabriek op een braakliggend verwaarloosd oud industrieel terrein van negen hectaren wordt momenteel omgetoverd tot een natuurlijk ecodorp met moestuinen, kruiden, bloemen, een voedselbos, kleinschalige bedrijvigheid en minstens 30 ecowoningen.

Er is nog veel werk te doen en daarvoor is geld nodig in de vorm van leningen en giften. Het gaat onder andere om het verwijderen van asbest in het oude fabriekspand, vertelt bewoonster Susan Goslinga.

Het ecodorp is genoemd naar Aine, een Keltische maangodin die sterk verbonden is met de zomer. Zij is pittig vurig en daadkrachtig. De Kelten associeerden haar met liefde, vruchtbaarheid, genezing, groei en bloei.

De website van Land van Aine

Categorieën
Nieuws

Woonwerkpand Tetterode 40 jaar

Woonwerkpand Tetterode in Amsterdam viert van 15 tot 17 oktober het 40-jarig bestaan. Het gebouw, dat in 1981 werd gekraakt, is nu een woonwerkpand met ongeveer 150 leden die verschillende ruimtes beheren, van kleinschalige bedrijven, ambachtelijke werkplaatsen, culturele en maatschappelijke organisaties, ateliers en woningen.

Zelfbeheer is de hoeksteen van Tetterode. Dankzij het zelfbeheer, de zelfwerkzaamheid en omdat het pand toch al afgeschreven was, zijn de huren laag. Er zijn dan ook veel non-profitbedrijven in het complex gevestigd, die op andere plekken in Amsterdam de huur niet kunnen opbrengen. De vereniging selecteert nieuwe leden op hun doelstellingen.

Vorig jaar verscheen over de geschiedenis van Tetterode het boek Zeggenschap zonder bezit. Het beschrijft hoe een anarchistisch kraakpand zich ontwikkelde tot een actueel en inspirerend model voor alternatieve woon- en werkvormen met meer zeggenschap en zelfbeheer. Het boek is natuurlijk uitgegeven in eigen beheer.

Het jubileum zal worden gevierd met tal van evenementen, open ateliers, gesprekken, muziek en Splitterdesplatter dolle knutselbende in de Crèche.

Links

De Website van Tetterode

Categorieën
Muziek Nieuws

Lied voor alle ‘vermisten’ in Wit-Rusland

Op maandag 9 augustus verscheen de muziekvideo Vleugelslag, een verhaal in zand en muziek voor alle “vermisten” in Wit Rusland (Belarus) en voor alle mensen die hen missen.

De negende augustus was precies een jaar na de omstreden verkiezingen in Wit-Rusland, waartegen grote protesten uitbraken. Er is al lange tijd veel oppositie tegen dictator Loekasjenko, die sinds 1991 aan de macht is en de oppositie met harde hand onderdrukt.
In 1999 en 2000 werden in Wit-Rusland vier mannen opgepakt die bekend stonden als critici van de regering. Sindsdien is niets meer over hen vernomen. Op een plein in Eindhoven werden vier bomen geplant om hen te eren. Ieder jaar worden zij op 16 september herdacht.
Voor de herdenking van 2020 schreven Fried Manders en Wendy Lina het lied Vleugelslag. De aanwezigen waren geraakt en vonden dat het lied een verdere verspreiding moest krijgen. Na een geldinzameling kon de muziekvideo worden gemaakt, met zandschilderingen van Rosa van der Vijver.

Links

De pagina over het project Vleugelslag
De Vier Bomen

Categorieën
Nieuws

Klimaatconferentie in Glasgow

Overal ter wereld zijn de ogen gericht op de Klimaatconferentie die in november zal plaatsvinden in Glasgow. Het is de 26-ste Conference of the Parties, waar ondertekenaars van het Kyoto-protocol en het Klimaatverdrag van Parijs bijeenkomen.

Volgens het Verdrag van Parijs mag de temperatuur op Aarde niet meer stijgen dan 2 graden en moeten we af van fossiele energie.

Er worden in Glasgow 30.000 deelnemers aan de conferentie verwacht. Op 6 oktober vertrekt vanuit Groningen een voettocht naar Glasgow onder leiding van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. De wandelaars willen 30 oktober aankomen. In dezelfde periode zal Extinction Rebellion zorgen voor blokkade-acties onder de noemer ‘De crisis is nu!’ Onder andere in het hart van Den Haag zal de noodtoestand voor het klimaat worden uitgeroepen.

De Klimaatcoalitie zal de druk op de ketel verhogen met een massademonstratie op 6 november.

En er circuleert een oproep van schrijver Ton van der Kroon om op 11 november om 11 uur, op de een-na-laatste dag van de conferentie, op zoveel mogelijk plekken in stilte een ‘Ceremonie voor de Aarde’ te houden.’

Categorieën
Nieuws

Strand weer even schoon

Bijna drieduizend vrijwilligers waren begin augustus in touw om de stranden van de Noordzee schoon te maken. Ze raapten onder andere 57.000 sigarettenpeuken op.

De filters van sigaretten bevatten plastic en dragen zo bij aan de plastic soep. Bovendien kunnen de giftige stoffen in een sigarettenpeuk acht liter zeewater vergiftigen, zo meldt Stichting De Noordzee, die de schoonmaakactie organiseerde.

Ballonnen werden dit jaar minder gevonden, waarschijnlijk omdat veel gemeentes het massaal oplaten van ballonnen nu verbieden.

De hoop is dat in de toekomst minder plastic frietvorkjes, roersstaafjes, rietjes, wattenstaafjes, wegwerpbestek en kleine plastic flesjes in de zee zullen belanden, dankzij de Europese SUP-richtlijn die op 3 juli in werking is getreden om wegwerpplastic aan te pakken en dankzij de uitbreiding van statiegeld op kleine plastic flesjes per 1 juli.

Categorieën
Nieuws

Meer zadenbibliotheken in Nederland

Het aantal zadenbibliotheken in Nederland breidt zich gestadig uit. In een zadenbibliotheek kun je zaden lenen, ruilen of terugbrengen na de oogst. In Friesland zijn veel zadenbibliotheken, inclusief op alle Friese Waddeneilanden.

Inmiddels zijn er ook zadenbibliotheken in Drenthe (in Assen en Beilen), in Overijssel (in Hengelo en Goor), en in de provincie Utrecht (in Baarn, Soest, Leusden en Woudenberg).

Wereldwijd claimen bedrijven het patent op bepaalde zaden zodat die niet meer vrij verspreid mogen worden. De mensen van de zadenbibliotheek vinden dat zaden van de natuur zijn en dus van iedereen.


Wie zelf het initiatief wil nemen om een zadenbibliotheek op te zetten, kan hulp krijgen van de stichting Zadenbibliotheek Nederland.

Website Zandenbibliotheek Nederland

Categorieën
Nieuws

Wetstekst Ecocide is klaar

Een panel van twaalf vooraanstaande juristen heeft een definitie opgesteld van ecocide, het veroorzaken van zulke zware milieuschade dat het misdadig genoemd moet worden. De Stop Ecocide Foundation zet zich er voor in dat ecocide een misdrijf wordt. Het was de in 2019 overleden juriste Polly Higgins die zich hiervoor als eerste inzette, als advocaat van de Aarde.

De Stop Ecocide Foundation ziet het misdrijf van Ecocide het liefst opgenomen in het Verdrag van Rome, in het rijtje genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf van agressie. Ecocide zou dan een zaak worden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De juridische formulering die nu is opgesteld maakt het voor overheden eenvoudiger om ecocide in de wet op te nemen.

Volgens de definitie die op 22 juni werd gepresenteerd, is ecocide:

wederrechtelijke of moedwillige handelingen gepleegd met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans is dat ernstige en wijdverspreide of langdurige schade aan het milieu wordt veroorzaakt door die handelingen.

Wie het streven van de Stop Ecocide Foundation wil steunen, kan zich aanmelden als ‘Aardebeschermer’.

WebsiteStop Ecocide

Categorieën
Nieuws

Manifest ‘Ruimte voor collectief wonen’

Het Manifest ‘Ruimte voor collectief wonen’ is eind juni aangeboden aan alle gemeenteraden in Nederland, namens meer dan 200 organisaties die zich inzetten voor gezamenlijke woonvormen. De ondertekenaars van het manifest schetsen een beeld van kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar, met meer veiligheid, een vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en daardoor lagere kosten voor de zorg.

De collectieve woonvormen voorzien in een behoefte, leveren een bijdrage aan duurzaamheid en maken wonen betaalbaar, zo staat in het manifest.

Het is onder andere ondertekend door 140 collectieven en initiatiefgroepen die nieuwe gezamenlijke woonprojecten willen opzetten.

Volgend jaar maart zijn er gemeentaraadsverkiezingen. De ondertekenaars van het manifest kunnen plaatselijke politieke partijen helpen hun verkiezingsprogramma’s te verbeteren om zo meer ruimte te scheppen voor collectief wonen.

De website van het manifest

Categorieën
Nieuws

Gifspuit nabij natuurgebied aan banden gelegd

Het gebruik van landbouwgif in de buurt van Natura 2000 gebieden mag voortaan niet zomaar. Boeren en tuinders moeten voortaan een aparte vergunning aanvragen om de gifspuit te mogen hanteren nabij een Natura 2000-gebied. Dat heeft de rechter op 22 juni bepaald in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie Westerveld.

Omwonenden komen al langere tijd in actie tegen het overvloedige gebruik van landbouwgif door bollentelers in de omgeving. Naast Milieudefensie zijn er verschillende actiegroepen waaronder de vereniging Meten = Weten. Ook Natuurmonumenten maakt zich zorgen.

Milieudefensie had al in 2018 aan de bel getrokken bij de provincie Drente, maar deze vond het toen niet nodig iets te ondernemen. Daarom is de zaak aan de rechter voorgelegd.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor de landbouw in de omgeving van Natura 2000 gebieden.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Doel ervan is behoud van biodiversiteit. Meten=Weten en Natuurmonumenten hebben inmiddels de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden aangetoond, daar is een uitgebreid rapport over.

Protestlied

En Meten = weten heeft onlangs nog een extra actiemiddel in de strijd geworpen: het protestlied.

Het lied werd geschreven door Rob Chrispijn en Jan Borger. Margriet Bolding zingt het.

Links

Persbericht van Milieudefensie Westerveld

Over Natura 2000

Vereniging Meten=Weten