Categorieën
Boeken Nieuws

Boek over armoede in Nederland

Dat er in het welvarende Nederland nog steeds mensen in armoede leven, is een bewuste keuze van de politiek. Dat zegt schrijver Tonie Broekhuijsen in zijn boek ‘Ja! Nederland kiest voor Armoede’.

Hij betoogt dat het de politiek is die het minimumloon en de bijstand laag houdt. En het is een politieke keuze om mensen afhankelijk te maken van allerlei toeslagen, die ze zelf tijdig moeten aanvragen of opzeggen. De politiek hief de sociale werkplaatsen op en laat burgers zoveel mogelijk digitaal hun zaken regelen, wetende dat er in Nederland 2,5 miljoen laag geletterden rondlopen. “Zelfredzaamheid is niet voor iedereen weggelegd,” constateert Broekhuijsen in zijn boek. Tijdens het schrijven ervan voelde hij eerst verbazing, daarna verontwaardiging en uiteindelijk woede.

Het boek verscheen eerder in delen op de website van Follow the money. Nu is het als e-book te downloaden, waarbij de auteur een donatie op prijs stelt.

E-book downloaden