Categorieën
Over Groene Verhalen

Bekijk alle acht afleveringen

Deze mensen komen aan het woord in de eerste acht afleveringen van Groene Verhalen:
1. Alowieke van Beusekom, gewortelde nomade in Friesland
2. Erik Groen, bewoner van Ecodorp Ppauw in Wageningen
3. Laura Vegter, schrijfster van ‘Naar de Aarde’
4. Marc Siepman, Humist
5. Irma Abelskamp, bewoonster Frijlan nabij Leeuwarden
6. Ad Vlems, bewoner Ecodorp Boekel
7. Marjolein Jonker, die aan de wieg stond van de Tiny Housebeweging in Nederland
8. Leo de Groot, die een prachtig paradijsje aanlegde in Heerlen.

Hier het overzicht van alle afleveringen.

Categorieën
Gedichten

Eén Zijn

In de achtste aflevering van Groene Verhalen is het gedicht ‘Eén Zijn’ te horen van Greetje Salima. Zi j stuurt regelmatig edichten in, die altijd ontleend zijn aan het dagelijks leven. Vaak gaat het over ervaringen in de natuur. Met goed gekozen woorden slaagt zij er in te laten zien hoe bijzonder en wonderlijk het alledaagse is.

ÉÉN-ZIJN

Vandaag dwaal ik
als Roodkapje zonder kapje
op mijn blote voeten
door het grote wilde
wolvenbos, over zandvlakten
wijds, geel en licht….

Mijn voeten koesteren
de aarde, warm
dan weer
koel en vochtig.

De geuren zijn zomers
kruidig en
achter, achter het zoemen,
het ruisen en het zingen
van vele verschillende vogels,

hoor ik de diepe stilte
oorverdovend
geen enkel geluid
behalve dit Ene
Zijn.

G.S.


In dankbaarheid…
Wekeromse Zand, waar pas geleden voor het eerst een wolf is gesignaleerd,

zondag 4 juli 2021

Hieronder het gredicht zoals voorgedragen door Dick Verheul in de achtste aflevering van Groene Verhalen.

(Ieder die zelf gedichten schrijft is bij deze uitgenodigd werk op te sturen naar info@groeneverhalen.nl)

Categorieën
Interview

“Ook zonder geld kun je iets bereiken”

Leo de Groot, was tientallen jaren actief was als vredesactivist en nu heeft hij een prachtig paradijsje geschapen in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen, de Dobbeltuin. Dat is opbouwend werk.

In de achtste aflevering van Groene Verhalen vertelt hij zijn verhaal. Hieronder een samenvatting.

 1. Van vredesactivist tot Dobbeltuin

Tot zo’n twaalf jaar geleden was ik erg actief op terreinen als vrede en mensenrechten. Maar ik kwam voor het blok te staan toen de sociale dienst zei: dat vrijwilligerswerk is leuk, maar betaald werk gaat voor.
Het leidde tot een crisis in mijn leven. Ik kwam in een traject, ging uiteindelijk betaald werk doen, maar kon het vrijwilligerswerk niet loslaten, want daar lag mijn hart. Ik werd totaal overspannen en ziek, ik woog nog maar 45 kilo. Na een periode in de ziektewet kwam ik er weer bovenop.
Inmiddels was mijn interesse gewekt voor Transition Towns en Permacultuur. Toen ik hoorde over de principes van Permacultuur, voelde dat als thuiskomen: zorg voor de mensen, zorg voor de Aarde en eerlijk delen. Dat heb ik mijn hele leven al gedaan en hier kan ik er op een opbouwende manier aan werken.

 1. Zonder geld kan je toch iets bereiken

Een vriendin van me had in 2013 een afspraak kunnen maken met de wooncorporatie Woonpunt. We legden ons plan voor, dat we een permacultuurtuin wilden aanleggen en de man die we spraken was meteen enthousiast. Er bleken zeven braakliggende terreinen beschikbaar, die we hebben bekeken. Het werd het terrein aan de Dobbelsteijnstraat, in een kinderrijk buurt, een krachtwijk. We maakten daarvoor een nieuw ontwerp en bij Woonpunt waren ze helemaal enthousiast.
De grond moest opgehoogd en de gemeente zorgde voor schone grond. De woningbouwvereniging zorgde voor een nieuw hek. Oorspronkelijk zou op die plek een grasveldje komen. De jaarlijkse kosten van het maaien werden nu uitgespaard en dat bedrag krijgen wij nu om aan de tuin te besteden.
En zo konden we met de tuin beginnen, terwijl we helemaal geen geld hadden. Maar ook zonder geld kun je iets bereiken, als je een goed plan hebt en een goede motivatie en het goed kunt overbrengen.

 1. Betrokkenheid van mensen en organisaties

We hebben van veel kanten steun gekregen. In het begin konden we fruitbomen kopen – waarvoor toen geen geld was – dankzij buurtbewoners die een boom adopteerden. Ook droegen de buurtbewoners hun groenafval aan, om compost van te maken. In het begin was dat heel welkom, omdat er nog geen voeding in de grond zat. Een plant haalt zijn voeding deels uit de grond, maar ook uit de lucht. Als je de planten uit de tuin composteert wordt de grond dus steeds vruchtbaarder.
Het vormgeven van de tuin heeft ongeveer een jaar geduurd en we hebben het met gerecyclede materialen kunnen opbouwen. Muurtjes, terrassen en paden maakten we van stoeptegels die we konden krijgen. De schuilhut, het gereedschapshok en de pizza-hut bouwden we van afvalmateriaal. Zo hoef je alleen nog maar de spijkers en de schroeven te kopen.
We hebben ook een mooi bord bij de ingang kunnen maken, dankzij een organisatie die nog wat geld in de pot had. Een bevriende meubelmaker maakte het. Het is een prachtig bord geworden en enkele buurtbewoners die aanvankelijk nog wat sceptisch naar de tuin keken, waren meteen ‘om’, zeker toen er ook nog een mooie wandschildering kwam. De tuin is nu een pareltje in de buurt, mensen zijn trots dat ze hier wonen.
In de toekomst zou ik er nog meer een sociale ontmoetingsplek van willen maken.

Categorieën
Nieuws

Manifest ‘Ruimte voor collectief wonen’

Het Manifest ‘Ruimte voor collectief wonen’ is eind juni aangeboden aan alle gemeenteraden in Nederland, namens meer dan 200 organisaties die zich inzetten voor gezamenlijke woonvormen. De ondertekenaars van het manifest schetsen een beeld van kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar, met meer veiligheid, een vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en daardoor lagere kosten voor de zorg.

De collectieve woonvormen voorzien in een behoefte, leveren een bijdrage aan duurzaamheid en maken wonen betaalbaar, zo staat in het manifest.

Het is onder andere ondertekend door 140 collectieven en initiatiefgroepen die nieuwe gezamenlijke woonprojecten willen opzetten.

Volgend jaar maart zijn er gemeentaraadsverkiezingen. De ondertekenaars van het manifest kunnen plaatselijke politieke partijen helpen hun verkiezingsprogramma’s te verbeteren om zo meer ruimte te scheppen voor collectief wonen.

De website van het manifest

Categorieën
Nieuws

Wetstekst Ecocide is klaar

Een panel van twaalf vooraanstaande juristen heeft een definitie opgesteld van ecocide, het veroorzaken van zulke zware milieuschade dat het misdadig genoemd moet worden. De Stop Ecocide Foundation zet zich er voor in dat ecocide een misdrijf wordt. Het was de in 2019 overleden juriste Polly Higgins die zich hiervoor als eerste inzette, als advocaat van de Aarde.

De Stop Ecocide Foundation ziet het misdrijf van Ecocide het liefst opgenomen in het Verdrag van Rome, in het rijtje genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf van agressie. Ecocide zou dan een zaak worden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De juridische formulering die nu is opgesteld maakt het voor overheden eenvoudiger om ecocide in de wet op te nemen.

Volgens de definitie die op 22 juni werd gepresenteerd, is ecocide:

wederrechtelijke of moedwillige handelingen gepleegd met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans is dat ernstige en wijdverspreide of langdurige schade aan het milieu wordt veroorzaakt door die handelingen.

Wie het streven van de Stop Ecocide Foundation wil steunen, kan zich aanmelden als ‘Aardebeschermer’.

WebsiteStop Ecocide

Categorieën
Nieuws

Meer zadenbibliotheken in Nederland

Het aantal zadenbibliotheken in Nederland breidt zich gestadig uit. In een zadenbibliotheek kun je zaden lenen, ruilen of terugbrengen na de oogst. In Friesland zijn veel zadenbibliotheken, inclusief op alle Friese Waddeneilanden.

Inmiddels zijn er ook zadenbibliotheken in Drenthe (in Assen en Beilen), in Overijssel (in Hengelo en Goor), en in de provincie Utrecht (in Baarn, Soest, Leusden en Woudenberg).

Wereldwijd claimen bedrijven het patent op bepaalde zaden zodat die niet meer vrij verspreid mogen worden. De mensen van de zadenbibliotheek vinden dat zaden van de natuur zijn en dus van iedereen.


Wie zelf het initiatief wil nemen om een zadenbibliotheek op te zetten, kan hulp krijgen van de stichting Zadenbibliotheek Nederland.

Website Zandenbibliotheek Nederland

Categorieën
Verhaal

Actievoeren

Yvon Eerland woont in een woongemeenschap Centraal Wonen aan de rand van Den Haag. Zij schrijft columns over haar leven op haar woonplek en haar liefde voor de natuur. In aflevering 8 van Groene Verhalen vertelt zij het verhaal ‘Actievoeren’.

Actievoeren

We hebben in onze woongemeenschap een prachtige grote tuin met grote bomen. Sommige mensen willen die bomen omkappen en dat lukt ze ook nog.

Het begon met de Esdoorn op het grasveld, die eerst onthoofd werd, wat ze snoeien noemden, en daarna zo gek en hard ging groeien dat hij er helemaal aan moest geloven. Na het kappen van de 3 etages hoge Den werd het me te veel. De volgende die nog aan een boom komt krijgt met mij te maken, was mijn credo. Nou ben ik niet zo’n vechter. Ik ging rustig mee staan huilen bij het afscheidsconcertje dat we gaven voor de Den. Vervolgens heb ik me aangesloten bij een strijdkoor zodat ik het actievoeren onder de knie zou krijgen. Maar ik werd meteen van het koor afgegooid omdat ik niet kan zingen. En dat is waar, maar is dat van belang? In het heetst van de strijd blèrt toch iedereen? Ik moest dus iets anders ondernemen.

Al snel gingen stemmen op over de Berk. Moest die niet omgehakt worden? Of op z’n minst gesnoeid? Serieus mensen, een gezonde Berk ga je niet snoeien. Die groeit daarna nog harder bij, in een hele rare vorm. Hadden we nu niets geleerd van de esdoorn? Dus het moment was gekomen om een actiegroep op te richten. Maar aangezien ik als kind alleen maar meegelopen heb in het massale protest tegen de kernwapens (‘Ban de bom’) had ik geen idee hoe je zoiets aanpakt in je eentje. Moest ik spandoeken maken? Of gaan staan schreeuwen in de tuin? Uiteindelijk ben ik politiek gaan bedrijven; Ik ben gaan lobbyen.

Nu is lobbyen eigenlijk een achterbakse manier van doen. Maar ja, nood breekt in dit geval mijn eigen stringente wetten. Ik stelde een opruiende mail op en zond die naar diegene waarvan ik dacht dat ze me zouden steunen. Actiegroep Redt de Berk (met dt om de gewichtigheid aan te dikken) werd langzaamaan groter en de dag brak aan dat we zouden vergaderen over de toekomst van de Berk. Ik had de door mijn groepsgenoten aangedragen redenen om niet te snoeien bijeen verzameld. In afwachting van wie er ook daadwerkelijk naar de vergadering zouden komen nam ik plaats in de kring. Iedereen kwam, met steunende energie. Toen moest ik mijn zegje doen. Ik was per slot van rekening niet voor niets aanvoerder. Nou, toen ik het woord kreeg ging ik tot mijn eigen verbazing niet actievoerderig praten. Ik heb de tegenpartij niet met de grond gelijk gemaakt. Had ook geen spandoek bij me. Nee, ik ging heel zacht maar indringend in volzinnen praten. En dat wist ik van tevoren echt niet. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel, met gespitste oren, anders verstonden ze het niet. En op die manier is het ons gelukt de berk te redden. Vooral het argument van temperatuur verlagende eigenschappen in steeds heter wordende zomers deed het hem.

Degene die de Berk om wilde hebben kijkt mij nu niet meer aan, maar dat is het waard als ik dagelijks opkijk naar de als airconditioning fungerende boom. Redt den wereld, begint met uzelve. Dat is heel gewichtig.

Categorieën
Oproepen

Oproepen augustus 2021

Vind gelijkgestemden in je eigen omgeving om iets te ondernemen, van een eetclub tot een woongroep en van een boswandeling tot de aanleg van een voedselbos.

Stuur oproepen in, om mensen in je omgeving te vinden om samen de wereld wat mooier te maken.

Workshop wilde planten

In september is er van alles te oogsten in het wild: voornamelijk bladgroenten, zaden en vruchten. Op zaterdag 11 september houdt Florae in Twello een workshop voor mensen uit het hele land over wilde planten die je beslist moet leren kennen. En vooral ook: welke wilde planten interessant zijn om in je tuin (groot of klein) te zetten omdat je meer wilde groente wilt eten.
Website Florae

Fête de la Nature

In het weekend van 3, 4 en 5 september is het Fête de la Nature – een festival van kleinschalige natuurfeestjes door heel het land! Bekijk wat er te doen is op de website.

Meewerken op Ecolonie

Er worden deze zomer tijdelijke medewerkers gezocht op Ecolonie, een plek in Frankrijk voor bewuste mensen die inhoud willen geven aan duurzaamheid, gemeenschapszin, spiritualiteit, creativiteit, ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om medewerkers op de receptie, in de biologische winkel en in het eethuis de Orangerie. Website Ecolonie

Het grootste bos van Nederland

Iedereen die een tuin heeft kan meehelpen aan de aanleg van het grootste bos van Nederland. Want als je de oppervlakte van alle tuinen optelt, kan daar een prachtig natuurgebied ontstaan. Alleen moeten de tegels er dan wel even uit. Het IVN ondersteunt de bostuinen met een pakket met tien bomen en heesters, een zadenmix met 27 soorten zaden en volop ondersteuning via internet. De Tuiny Forest pakketten worden geleverd in november, als het tijd is om te planten. Bestellen kan nu al.

Droog in de regen

Er kwam nog geen reactie op de vraag van een abonnee hoe andere mensen zich drooghouden in harde regenbuien, als je geen plastic regenkleding wilt aanschaffen. Reacties blijven welkom via info@groeneverhalen.nl

Tiny House initiatieven

Tiny House Nederland roept alle Tiny House-initiatieven op zich te melden, als ze dat nog niet hebben gedaan. De organisatie is in overleg met overheden en daarvoor in het belangrijk te weten hoeveel initiatieven er zijn. Het gaat om groepen diemet meerdere mensen actief zijn om een woonproject met meerdere Tiny Houses te realiseren. Het maakt niet uit of je nog maar net begint of al wat verder bent. Reageer naar hallo@tinyhousenederland.nl

Muzikanten gezocht Voor Groene Verhalen

Voor Groene Verhalen zijn we op zoek naar muzikanten die eigen werk hebben opgenomen dat past bij de sfeer van Groene Verhalen. Laat eens iets horen. Contact: info@groeneverhalen.nl

Oproepen inzenden

Meer oproepen lees je in de Nieuwsbrief. Heb je zelf een oproep, stuur die dan hieronder in via de website of per e-mail aan info@groeneverhalen.nl

  Categorieën
  Afleveringen

  Aflevering 8 – augustus 2021

  In de achtste aflevering van Groene Verhalen een gesprek met Leo de Groot, die tientallen jaren actief was als vredesactivist en nu een prachtig paradijsje heeft geschapen in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen, de Dobbeltuin. Dat is opbouwend werk

  Verder de rubrieken Oproepen, het Verhaal, Gedichten en Nieuws.

  Productie en presentatie: Dick Verheul, bijdragen van Els de Groen, Yvon Eerland, Greetje Salima, Ellen uit Amsterdam.

  Groene Verhalen is een maandelijkse video en daaraan gekoppeld een website en een elektronische nieuwsbrief. Groene Verhalen is een initiatief dat mensen bij elkaar wil brengen die de wereld mooier willen maken. Denk aan een duurzame manier van leven, geluk brengen in het leven van anderen, de vrede in de wereld bevorderen, ruimte geven aan de natuur en op een verantwoorde manier omgaan met de rijkdommen die de Aarde biedt, eerlijk delen, rechtvaardigheid en solidariteit.

  Neem een abonnement op de nieuwsbrief voor een euro per jaar.

  Bekijk ook de andere afleveringen.